O WYDARZENIU
Warsztaty dla studentów
Ucz się analizy finansowej od najlepszych

Dynamiczny rozwój technologii, poszukiwanie nowych rozwiązań regulacyjnych, zmieniające się oczekiwania klientów – to wyzwania, z którymi mierzy się sektor finansowy każdego dnia. W czasach niepewności świat finansów potrzebuje profesjonalistów, których wiedza oraz kompetencje miękkie pomogą wypracować nowe, innowacyjne rozwiązania dla organizacji.

Coraz więcej raportów publikowanych przez międzynarodowe organizacje działające na rynku pracy wspomina o rosnącej luce kompetencyjnej. Obecnie wojna o talenty to nie tylko coraz większa konkurencja pomiędzy czołowymi pracodawcami na świecie, ale również ogromny deficyt młodych i utalentowanych ludzi, których potencjał mógłby przełożyć się na sukces organizacji. Aby zapełnić tę lukę, CFA Society Poland organizuje pierwszą edycję warsztatów poświęconych zagadnieniom wyceny oraz analizy sprawozdań finansowych. Warsztaty poprowadzą najlepsi praktycy w branży, posiadający tytuł CFA.

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich studentów zaangażowanych w  CFA Institute Research Challenge, konkursu, który cieszy się w tym roku ogromną popularnością (rekordowa liczba uczelni oraz zespołów biorących udział w wydarzeniu). Do udziału w spotkaniu z ekspertami mogą wziąć udział zatem wszyscy, którzy zgłosili swój udział w tym prestiżowym konkursie dla przyszłych analityków finansowych. Ale nie tylko... Ponieważ warsztaty mają na celu kształcenie młodych finansistów z tematyki ściśle powiązanej z rynkami kapitałowymi, do ich udziału zapraszamy również uczestników nowego konkursu Ethics Challenge oraz członków kół naukowych o profilu finansowo-ekonomicznym.

Rozpocznij fascynującą przygodę z rynkami kapitałowymi, poznaj techniki wyceny spółek oraz naucz się analizy sprawozdań od najlepszych. CFA Society Poland zaprasza ciekawych świata młodych finansistów, którzy widzą swoją przyszłość na stanowisku analityka do udziału w warsztatach kompetencyjnych.

PROGRAM WARSZTATÓW

Miejsce spotkania: siedziba główna Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7 

11:00-11:30 Poczęstunek, rejestracja

11:30-12:30 Przywitanie gości oraz wystąpienie otwierające

Temat: "Analiza ryzyka – klucz do sukcesu w inwestowaniu"

Maciej Przybyła z BGK oficjalnie powita uczestników. 

Prof. Krzysztof Jajuga poruszy w wystąpieniu kwestie dotyczące ryzyka. 

12:30-13:30 Wystąpienie ekspertów Deloitte

Temat: "Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw przy zastosowaniu metody rynkowej oraz metody dochodowej"  

Łukasz Wójcik i Piotr Domański poświęcą swoje wystąpienie zagadnieniom dotyczącym metodologii.

13:30-13:45 Przerwa

13:45-14:45 Wystąpienie ekspertów Bank Gospodarstwa Krajowego

Temat: "Inwestycje kapitałowe bez tajemnic"

Anna BurghardtRafał Wasak, Konrad Wąsikiewicz oraz Maciej Krefta podzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz wiedzą praktyczną nt. inwestycji kapitałowych.

14:45-15:00 Przerwa

15:00-16:00 Wystąpienie eksperta z Fundacji GPW

Temat: "Sztuka oceny i wyceny spółek publicznych"

Dr Mirosław Budzicki poprowadzi wykład na temat analizy fundamentalnej.

16:00-17:00 Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Profesjonalista z ponad dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Zdobywał je w Domu Maklerskim Millenium oraz w firmie consultingowej EY. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W BGK na co dzień zajmuje się tworzeniem modeli wyceny oraz predykcją wyników finansowych, tworzeniem raportów i rekomendacji dotyczących spółek notowanych na giełdzie; wyceną spółek komercyjnych (stworzone trzy raporty IPO); tworzeniem cyklicznych raportów sektorowych (metalurgia i wydobycie, nieruchomości i branża konstrukcyjna); doradza również inwestorom instytucjonalnym odnośnie rekomendowanych strategii inwestycyjnych i wyboru akcji.
Profesjonalista z ponad czternastoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w firmach doradczych i konsultingowych (KPMG, Bastion Group, TPA Poland). W Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za nadzór nad zaangażowaniem kapitałowym BGK (4.4 miliardy PLN w aktywach), koordynowanie emisji licznych papierów wartościowych finansowanych przez bank, procesowanie zmian strukturalnych w funduszach inwestycyjnych Banku, tworzenie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych, przeprowadzanie analizy fundamentalnej w tym analiza makroekonomiczna, sektorowa i finansowa perspektywicznych inwestycji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu I Szkoły Głównej Handlowej. Konrad Wąsikiewicz jest kandydatem w Programie CFA (zaliczony poziom II).
Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Z rynkiem finansowym związany od 2000 r. Od 2004 r. pełni funkcję Stratega Rynków Finansowych w PKO Banku Polskim. Zajmuje się analizą globalnych i krajowych trendów na rynkach finansowych, a także procesów makroekonomicznych. Jest aktywnym komentatorem wydarzeń ekonomicznych i rynkowych w ogólnopolskich mediach. Od 2007 r. do 2011 r. był jednocześnie zatrudniony w ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jako adiunkt był odpowiedzialny za pracę dydaktyczną i naukową, a także prowadzenie prac licencjackich i magisterskich. Wcześniej pracował też w Ministerstwie Zdrowia oraz w dzienniku ekonomicznym "Prawo i Gospodarka". 
Piotr Domański jest Menedżerem w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Piotr posiada ok. 10-letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz doradztwie transakcyjnym zdobywał w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie realizował projekty doradcze na rynku kapitałowym. Piotr wspierał klientów w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzaniem spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych jak również realizował inne projekty związane z funkcjonowaniem spółek publicznych na rynku kapitałowym.
 
Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Piotr posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Łukasz Wójcik jest Wicedyrektorem w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Łukasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie finansów. Do zespołu Wycen Deloitte dołączył w 2017 roku, natomiast wcześniej pracował w PwC. W trakcie swojej kariery był zaangażowany m.in. w projekty dla sektora energetycznego, paliwowego i chemicznego, uczestnicząc w projektach dotyczących m.in. wyceny przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz wsparcia klientów podczas transakcji M&A.
 
Łukasz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość oraz Wydziału Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie na kierunku Prawo. Łukasz posiada ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.
Menadżer z ponad osiemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie odpowiedzialny za koordynowanie procesu planowania finansowego i Systemu Wewnętrznych Stóp Procentowych. Wcześniej zajmował się zarządzaniem produktami dotyczącymi długoterminowego finansowania eksportu, tworzenia założeń dotyczących nowych produktów jak również zarządzaniem relacjami z klientami, współpracą z zagranicznymi bankami, Ministerstwem Finansów. Poprzednio doświadczenie zdobywał między innymi w Citibanku Handlowym i Grupie PZU. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.
Manager Zespołu Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Płynności

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze bankowości, w BGK zajmuje się obszarem adekwatności kapitałowej, ryzyka płynności i do niedawna ryzykiem rynkowym.

Doświadczony profesjonalista z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. W BGK odpowiedzialny za obszar strategicznych kierunków rozwoju tej instytucji. Profesjonalista, który wie, że nie ma wyzwań niemożliwych do zrealizowania. Wierzy, że silne, profesjonalne organizacje są zbudowane na wizji, wartościach i zaangażowaniu.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w takich firmach jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Polkomtel, PKO BP oraz Pekao SA. Absolwent prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:

Jakub Jański
Marketing and Communication Coordinator
Mobile: +48 798 068 139
e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

Monika Grabek
Executive Diractor

Tel. +48 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER