O WYDARZENIU
Konferencja "Women in Finance"

Szeroko zakrojony projekt poruszający istotny z punktu widzenia organizacji problem aktywizacji kobiet w przestrzeni zawodowej oraz globalne spojrzenie na tematykę diversity w świecie finansów.

Organizatorami konferencji są CFA Society Poland oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Główni Partnerzy Medialni to dzienniki: "Parkiet" oraz "Rzeczpospolita".

Konferencja Women in Finance to część projektu dotyczącego kobiet oraz kwestii diversity, którym CFA Society Poland zajmuje się od maja 2017 roku, organizując nieformalne spotkania dla kobiet.

Środowisko, w którym funkcjonujemy, jest w znacznej mierze zdominowane przez mężczyzn. Niski wskaźnik partycypacji kobiet w sektorze finansowym ma kilka przyczyn. Wierzymy, że można je stopniowo eliminować. Dlatego Izba Zarządzajacych Funduszami i Aktywami bardzo chętnie dołącza się w roli współorganizatora konferencji „Women in Finance” CFA Society Poland – organizacji, z którą od kilku lat z powodzeniem współpracujemy przy wielu projektach.

Działania CFA Institute oraz CFA Society Poland w zakresie diversity wpisują w misję Instytutu oraz Stowarzyszeń lokalnych, mającą na celu stworzenie środowiska biznesowego, w którym potrzeby inwestorów są na pierwszym miejscu. Ten cel można osiągnąć zgodnie z polityką równych szans na rynku pracy, gdzie płeć czy rasa nie mają znaczenia, a o karierze zawodowej decydują profesjonalizm i kompetencje.

Konferencja jest dedykowana wszystkim finansistom – nie tylko kobietom – zgodnie z założeniem, iż płeć oraz rasa nie mają znaczenia, o ile rynek liczy się z polityką równych szans na rynku pracy. Dlatego organizatorom i partnerom będzie miło gościć zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Cele konferencji:

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki autorskiego badania CFA Society Poland
przy wsparciu merytorycznym agencji rekrutacyjnej Antal.

Aktywny link do ankiety: WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ


PROGRAM

Informujemy, że zapewniamy tłumaczenie ustne wszystkich wystąpień podczas konferencji.

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 28 listopada 2017 r.

 

09:30–10:00 Rejestracja i poranna kawa

10:00–10:10 Oficjalne otwarcie konferencji

 • Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
 • Prof. Marcin Dyl, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

10:10–10:40 Wystąpienie Barbary Stewart, znanej kanadyjskiej badaczki zajmującęj się tematyką kobiet stricte w branży finansowej pt. The Perfect Storm: Women need Finance and Finance need Women

 

10:40–11:30 Panel dyskusyjny: Kariera w finansach. Jak zachęcać kobiety do pracy w branży finansowej?

 • Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Zarządu Skarbiec TFI
 • Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, Prezes Zarządu Aegon PTE
 • Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland
 • Lamees Al Baharna, CFA, Chief Risk Officer Oman Arab Bank
 • Agnieszka Słomka-Gołębiewska, Członek Rady Nadzorczej mBanku, pracownik naukowy SGH
 • Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzająca ds. Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

Moderacja: Piotr Mazurkiewicz, Partner Zarządzający HRK

 

11:30–12:00 Przerwa kawowa

 

12:00–12:30 Wystąpienie: Anna Jakubowski, Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium

12:30–13:30 Panel dyskusyjny: Różnorodność w zatrudnieniu. To ma znaczenie

 • Barbara Stewart, CFA
 • Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich
 • Anna Maj, ekspert FinTech
 • Piotr Serwin, CEO FintechTrends.co & Almondata
 • Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan
 • Emily Dunbar, Global Head of Society Relatins at CFA Institute
Moderacja: Monika Bączyńska, Wicedyrektor Departamentu Skarbu, mBank
 

13:30–14:00 Przerwa kawowa

 

14:00–14:30 Wystąpienie, dr Lidia Czarkowska

 • Zarządzanie sobą w czasach niepewności – Jak rozwijać swój osobisty kapitał

14:30–15:10 Wyniki ankiety i panel dyskusyjny nt. aktywizacji zawodowej kobiet i ich spojrzenia na karierę w sektorze finansowym

 • Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland
 • Przedstawciel agencji Antal
 • Milena Olszewska, CFA, ACCA; Ekspert wycen i analiz finansowych
 • Agnieszka Sowińska, Dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży, PKO Finat
 • Małgorzata Szturmowicz, CFO, Idea Bank Board Member

15:10–15:15 Zamknięcie konferencji

 • Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland


15:20–16:30 Obiad

 

 

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog; z doświadczenia zawodowego konsultant, trener i coach; z zamiłowania tancerka, mama czwórki dzieci, taterniczka i podróżnik. Dyrektor Instytutu Jakości Życia "Quality of Life Institute". Założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring. Wykładowca na studiach MBA. Autorka książek: "Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm" oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii "Coaching jako…", a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma "Coaching Review". Od 21 lat aktywnie działa w biznesie, szkoli, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi, a także indywidualne programy rozwojowe i team-coachingi dla członków zarządu, managerów, przedsiębiorców i profesjonalistów. Posiada popartą długoletnią praktyką wiedzę z psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju osobistego potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000—2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999—2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty—sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie zapalony brydżysta i szachista. 
Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich, Prezes Zarządu DB Securities S.A. od 1999 roku. Główny założyciel domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od roku 1995. W latach 1993—1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International, gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów. W latach 1992—1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w Kanadzie w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym. W latach 2001—2002, jako przedstawiciel domów maklerskich był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011—2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997—2010. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.
Emily Dunbar odpowiada globalnie za relacje z lokalnymi stowarzyszeniami reprezentującymi CFA Institute w poszczególnych krajach, w tym przede wszystkim za zarządzanie oraz rozwój partnerstwa z globalną siecią 144 stowarzyszeń członkoskich CFA w 69 krajach. Dzięki nim CFA Institute może kontynuować swoją misję mającą na celu promowanie najwyższych standardów edukacyjnych i etycznych na stanowiskach związanych z branżą inwestycyjną. Wcześniej pracowała w III sektorze w Wielkiej Brytanii jako m.in. osoba zarządzająca fundraisingiem w Addaction, dobroczynnej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii. Ukończyła język francuski na University College London (UCL).
Anna Maj specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach płatniczych oraz cyfrowych usługach finansowych. Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym, od 2000 roku pracując w korporacjach w Polsce i za granicą (m.in. Citigroup, T-Mobile) oraz prowadząc własną praktykę doradczą. W latach 2013—2016 zarządzała spółką PayTel. Zasiada w Prezydium Koalicji na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Angażuje się w projekty związane z edukacją finansową. Doradza startup-om (m.in. w ramach PwC Startup Collider). Wyróżniona w raporcie „Ekspertki FinTech” (IIG, 2017). Ambasadorka EWPN — Europejskiej Sieci Kobiet FinTech (Płatności). Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, akredytowanego przez London Business School.
Piotr Serwin, założyciel FintechTrends.co, platformy łączącej innowatorów w obszarze finansów i technologii. Pracował jako trader w Anglii oraz doradca w Polsce. Zbudował dział asset management dla największej grupy banków spółdzielczych w Polsce oraz firmę inwestującą w rynkach finansowych za pomocą algorytmów. Piotr Serwin jest również założycielem firmy Almondata, która pracuje nad serwisem wspomagającym zgodność z GDPR/RODO.
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister ekonomii, Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Handlowej, studiowała Gender Studies na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku pracuje w Konfederacji Lewiatan, jest Zastępczynią Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Reprezentantka środowiska przedsiębiorców w ciałach i grupach roboczych w latach 2007—2013 oraz 2014—2020 (m.in.: Komitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki, Prekomitet PO Wiedza Edukacja Rozwój, Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji społecznej przy KM PO KL, Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, Grupa robocza ds. realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w PO KL, Komitet Monitorujący PO Pomoc Techniczna). Specjalizuje się w tematyce wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiada za monitorowanie i opiniowanie systemu wdrażania EFS, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorców, finansowania rozwoju zasobów ludzkich.
Lamees Al Baharna, CFA jest członkiem Instytutu począwszy od 1996 roku. Posiada również certyfikat Financial Risk Manger (FRM). Członek Global Association of Risk Professionals. Obecnie pracuje na stanowisku Chief Risk Officer. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem dla sektora finansowego. Specjalizuje się w następujących obszarach: analiza finansowa, struktura oceny ryzyka, rozwój polityk w tym zakresie, audyt wewnętrzny, wdrożenie systemów dotyczących ryzyka, compliance oraz ład korporacyjny. Wcześniej pracowała w Mumtalakat (bahrański fundusz sovereign wealth), gdzie odpowiadała za stworzenie oraz wdrożenie struktur pozwalających zarządzać ryzykiem. Wcześniej pracowała w Gulf International Bank w Bahrajnie.
Anna Jakubowski wcześniej pracowała dla międzynarodowych firm, w tym m.in. dla: Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company i The Coca-Cola Company. Do tej ostatniej dołączyła w czerwcu 2013 roku. Wcześniej, od 2011 roku, pracowała dla Coca-Cola Hellenic Bottling Company w Atenach na stanowisku International Group Category Director. Anna Jakubowski zasiada obecnie w radzie nadzorczej Banku Millennium, radzie dyrektorów American Chamber of Commerce, zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Polska, jest zaangażowana w projekty edukacyjne takie jak Social Wolves i Global Shapers.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. w branży finansowej i branży doradztwa personalnego. W latach 1998—2004 pracował dla szwajcarskich firm ubezpieczeniowych, m.in. na stanowiskach dyrektora regionalnego oraz dyrektora ds. rozwoju i szkoleń. Jako dyrektor departamentu szkoleń w dużej międzynarodowej organizacji stworzył i rozwinął system szkoleń dla kilku tysięcy przedstawicieli handlowych. Certyfikowany trener Insights Discovery. W swojej pracy zawodowej przeprowadził ponad 160 warsztatów z zakresu komunikacji, zarządzania, negocjacji i technik sprzedaży. W 2006 roku został partnerem zarządzającym HRK Financial Markets w HRK S.A., gdzie stworzył od podstaw zespół specjalizujący się w projektach rekrutacyjnych skierowanych do instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, od tego czasu miał okazję pracować dla ponad 120 klientów. Obecnie w HRK pozyskuje kandydatów na wysokie stanowiska dla wielu renomowanych instytucji finansowych i korporacji międzynarodowych oraz koordynuje realizację procesów rekrutacyjnych na stanowiska managerskie i eksperckie w obszarach: financial markets, SSC i BPO, legal & professional services, finance, HR, FMCG, retail. Odpowiada za relacje z międzynarodową siecią IRC Global Executive Search Partners; nadzoruje marketing, PR i innowacje.
Barbara Sterwart, CFA – kanadyjska propagatorka idei gender itelligence thinking w zarządzaniu organizacją oraz jej talentami. Zwolenniczka zarządzania różnorodnością w branży inwestycyjnej. Badaczka i pomysłodawczyni cyklu badań – począwszy od 2011 roku – na temat kobiet zarządzających inwestycjami Rich Thinking. W ramach tego cyklu w 2017 roku ukazało się najnowsze badanie pt. "How smart women are managing their money in 2017". Sama idea badania narodziła się jeszcze w 2009 roku w dobie największego do tej pory kryzysu finansowego. Cykl publikacji Barbary Stewart to sprzeciw wobec obiegowej wówczas opinii wśród finansistów, że kobietom brakuje pewności siebie i wiedzy. Od tego momentu podczas niezliczonej liczby wystąpień dzieli się z publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat pieniędzy, rynków finansowych i roli kobiet w świecie finansów. Jak sama mówi: "Women need finance, and finance needs women".
Finansista z wykształcenia i headhunter z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w strukturach międzynarodowych firm rekrutacyjnych w Polsce, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Od 2006 roku związana z Antal Polska. Jako szef dywizji rekrutacji finansowych, stworzyła i konsekwentnie rozwijała linię biznesową Antal Finance & Accountancy, realizującą z sukcesami projekty dla wiodących polskich i międzynarodowych instytucji, brała czynny udział w rozwoju dywizji Antal Banking & Insurance, Antal SSC/BPO oraz Antal HR & Legal. Obecnie w firmie zajmuje stanowisko Development Director. Odpowiedzialna również za rozwój nierekrutacyjnych linii biznesowych: Antal HR Consulting i Antal Employer Branding.
Swoją ścieżkę zawodową związaną z rekrutacją rozpoczęła w 2005 roku w Londynie. Po powrocie do Polski kontynuowała swoją karierę, realizując projekty rekrutacyjne w międzynarodowych organizacjach z branży IT, bankowości i ubezpieczeń. Z firmą Antal związana jest od 2011 roku. W tym czasie odpowiedzialna była za rozwój dywizji IT Tech i Contractingu pod kątem budowania zespołu jak i pozyskania kluczowych klientów. W 2016 roku przejęła zespół Finance & Accountancy. Jako manager dywizji podejmuje się nowych wyzwań zarówno w obszarze projektów rekrutacyjnych, jak i nawiązywania partnerstw biznesowych. Zapoczątkowała współpracę z CFA i ACCA.  Monika Daczka-Krzywoń  ukończyła studia ekonomiczne. Jest absolwentką studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
Prezes Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Z rynkiem kapitałowym jest związana od 1998 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Bankowość, a także Podyplomowe Studium Inwestycji oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM). Jest członkiem międzynarodowej organizacji CFA Institiute, Professional Risk Managers’ International Association oraz Stowarzyszenia CFA w Polsce. Od 2005 do 2011 roku jako Dyrektor Inwestycyjny KBC TFI S.A. odpowiadała za obszar inwestycji, pełniąc jednocześnie funkcję Członka Zarządu. W latach 2011—2013 była Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Skarbiec TFI S.A. W latach 2013—2017 w Amundi Polska TFI S.A. brała udział w tworzeniu spółki, pełniła funkcję Dyrektora Inwestycyjnego i zasiadała w jej zarządzie.
Od roku 2006 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Pracuje również jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. W latach 2006—2009 piastowała stanowisko dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją Finanse i Bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, broniąc dysertację na temat nadzoru wierzycielskiego banku nad przedsiębiorstwem pod kierunkiem naukowym prof. Leszka Balcerowicza. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Münster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta w latach 2003—2004 oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 2001—2002 jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, a także w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), Florencji UnFI oraz w Wiedniu (WU). Jest autorką wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego.
Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Została nagrodzona następującymi wyróżnieniami: 2013 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2010 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2005 rok — Złoty Portfel dla Najlepszego Zarządzającego Funduszem Obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996—1998 w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji, a następnie zarządzająca portfelami. W latach 1997—1999 jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 1999—2007 w ING Investment Management Polska SA na stanowisku zarządzająca funduszami a następnie p.o Dyrektora Departamentu Inwestycji. W latach 2007—2008 w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzająca funduszami. W latach 2008—2012 w ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stanowisku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem. W latach 2012—2017 w Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej ING PTE SA) na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektor ds. inwestycji. Od września 2017 w Skarbiec TFI SA na stanowisku Członka Zarządu. Od dnia 8 września 2017 roku Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA.
Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju na Giełdzie Papierów Wartościowych. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.
Monika Bączyńska posiada ponad 16-letnie doświadczenie w finansach, w tym ponad 14-letnie w bankowości. Jest prelegentką na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzi szkolenia z zakresu IRRBB, FTP, ALM i modelowania. Obecnie Monika Bączyńska jest Wicedyrektorem Departamentu Skarbu w mBanku odpowiedzialnym za obszar zarządzania aktywami i pasywami. Kieruje zespołem zajmującym się zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej oraz płynnością długoterminową. Przed dołączeniem do zespołu zarządzania aktywami i pasywami Monika Bączyńska była Dyrektorem Biura Kontroli i Analiz, do którego zadań należały funkcje kontrolingowe oraz MO Pionu Rynków Finansowych. Wcześniej pracowała jako audytor w Dziale Instutucji Finansowych w EY jako audytor instytucji finansowych oraz w Millennium Banku, gdzie była odpowiedzialna m.in. za implementację modeli wyceny instrumentow pochodnych. Monika Bączyńska posiada tytuły CFA oraz Professional Risk Manager.
Małgorzata Szturmowicz pracuje w Idea Banku od 2012 roku, a od roku 2014 zasiada w jego zarządzie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym – wcześniej pracowała w EY (dawniej Ernst &Young), a od 2011 roku w Tax Care, zajmując stanowisko dyrektora finansowego. Uzyskała tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła również studia doktoranckie w Katedrze Zarządzania i Finansów. Posiada także dyplom magistra Akademii Polonijnej w Częstochowie ze specjalnością tłumacz języka niemieckiego. W Grupie Idea Banku, która składa się ze ściśle współpracujących ze sobą spółek mających spójną strategię biznesową, Małgorzata Szturmowicz odpowiada przede wszystkim za opracowanie i realizację polityki finansowej oraz za projekty o charakterze strategicznym, dotyczące m.in. rozwoju i rozbudowy Grupy. W zarządzie Idea Banku Małgorzata Szturmowicz jest osobą o najszerszym zakresie kompetencji – podlega jej aż osiem departamentów, a zakres sprawowanego nadzoru obejmuje finanse i blisko związane z nimi kontroling i rachunkowość, ale też zasoby ludzkie, administrację oraz relacje inwestorskie. W tegorocznym plebiscycie "Dyrektor Finansowy Roku" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" Małgorzata Szturmowicz otrzymała wyróżnienie za umiejętność zarządzania finansami banku i konsekwentne działanie na rzecz stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto, w 2015 roku Rzeczpospolita okrzyknęła ją "Wschodzącą gwiazdą polskiego biznesu". W zeszłym roku CFO Idea Banku uplasowała się w TOP10 "Kobiet rynku finansowego" "Gazety Giełdy Parkiet" oraz była nominowana w plebiscycie na Kobietę Roku 2016 przez "Puls Biznesu". Małgorzata Szturmowicz znajduje się także na liście "Najcenniejszych dyrektorów finansowych" "Gazety Finansowej". Jest jednym z najmłodszych członków zarządu w Polsce, a zarazem jedną z najmłodszych kobiet na tym stanowisku. Prywatnie jest matką trójki dzieci, a także miłośniczką biegania, żeglowania oraz zdrowej żywności.
Praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada prestiżowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ukończyła również cykl międzynarodowych egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej EY (dawniej: Ernst &Young). Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę "Parkiet", kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety "Parkiet" w kategorii sektor TMT i detaliczny), jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przepraszamy - brak miejsc.

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Obecnie stowarzyszenie zrzesza prawie 550 członków. Prawie 2000 kandydatów jest w procesie egzaminacyjnym.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel.: +48 668 870 211
Email: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

PARTNER HONOROWY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER MEDIALNY
PARTNER